;

นโยบายการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์
บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
สำหรับกิจกรรมบิทคับ ไอคอน

1. ขอบเขตของนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้

นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ฉบับนี้ ใช้สำหรับการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซด์ www.bitkubicon.com บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

2. คุกกี้ คืออะไร

คุกกี้ คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกบันทึกไว้ในเบราเซอร์ (อุปกรณ์) ของผู้ใช้งาน เมื่อมีการเข้าถึงเว็บไซต์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ขอให้เว็บเบราเซอร์จดจำหรือจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้จะช่วยให้เว็บไซต์สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

3. ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้

  • Necessary Cookies
  • Necessary Cookies คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานบนเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย

  • Analytics Cookies
  • Analytics Cookies คุกกี้ที่จดจำและบันทึกข้อมูลทางสถิติของผู้เข้าชมเว็บไซต์ รวมถึงวิธีการเข้าชมและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในการประมวลผลเพื่อนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้น รวมถึงช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์

  • Advertising Cookies
  • คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่ท่านสนใจ การป้องกันหรือการจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณาซ้ำๆ เพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา

เว็บไซต์ ประเภทคุกกี้ ชื่อคุกกี้ วัตถุประสงค์
www.bitkubicon.com Strictly Necessary Cookies XRRF-TOKEN คุกกี้นี้เขียนขึ้นเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ในการป้องกันการโจมตีการปลอมแปลงคำขอข้ามไซต์
Analytics Cookies _ga,_gid,_gat*,fbg คุกกี้นี้ช่วยให้ บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เห็นการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม การวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และถูกนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น

4. การลบและตั้งค่าคุกกี้

ท่านสามารถลบคุกกี้ที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องมือท่านโดยไปที่การตั้งค่าบราวเซอร์บนอุปกรณ์ของท่าน และท่านสามารถตั้งค่าการใช้คุกกี้เมื่อใดก็ได้โดยเข้าไปที่ การตั้งค่าคุกกี้

หมายเหตุ:
1. การจัดการเลือกใช้งานคุกกี้นี้จะส่งผลต่อการเก็บคุกกี้หลังจากการตั้งค่า แต่จะไม่ได้ลบคุกกี้ที่เคยจัดเก็บมา
2. การปิดการใช้งานคุกกี้ที่จำเป็นผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์

5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามลักษณะการใช้งานและความเหมาะสม บริษัทแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายนี้เป็นครั้งคราวที่เข้าใช้เว็บไซด์เพื่อให้ทราบถึงนโยบายการใช้คุกกี้ของที่เป็นปัจจุบัน

นโยบายฉบับนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2565