ไรโน่ - พณิชพล สว่าง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“ผมมีความชื่นชอบในโลกของเทคโนโลยี Blockchain อยากช่วยเป็นกระบอกเสียงและส่วนหนึ่งในการพัฒนา...และหากมองในโลกของเทคโนโลยี Blockchain เราก็จะมองเห็นถึงโอกาสการจ้างงาน การเข้าถึงโอกาสต่าง ๆ ได้อีกมาก”
“ผมมีความชื่นชอบในโลกของเทคโนโลยี Blockchain อยากช่วยเป็นกระบอกเสียงและส่วนหนึ่งในการพัฒนา...และหากมองในโลกของเทคโนโลยี Blockchain เราก็จะมองเห็นถึงโอกาสการจ้างงาน การเข้าถึงโอกาสต่าง ๆ ได้อีกมาก”

TU Club

Bitkub ICON TU Club เป็น community ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้คนรุ่นใหม่ ที่มีความสนใจเเละหลงใหลในเทคโนโลยีบล็อคเชน เเละสินทรัพย์ดิจิทัล ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเเลกเปลี่ยนความรู้ เเละทำกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งยังเป็นเเหล่งความรู้ เเละให้คำปรึกษากับทุกคนๆ ที่พร้อมที่จะก้าวไปสู่โลกเเห่งอนาคตพร้อมๆกับ Bitkub
กิจกรรมที่ผ่านมา