อิม - ภัทรสุดา เทพสาตรา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อิมพร้อมเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข่าวสารกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้คนทันข่าวเสมอ ทำให้ผู้คนหันมาสนใจในคริปโทฯ และแบ่งปันความรู้ ทำให้ผู้คนมีทัศนคติที่ดีขึ้นต่อคริปโทฯ ค่ะ
อิมพร้อมเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข่าวสารกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้คนทันข่าวเสมอ ทำให้ผู้คนหันมาสนใจในคริปโทฯ และแบ่งปันความรู้ ทำให้ผู้คนมีทัศนคติที่ดีขึ้นต่อคริปโทฯ ค่ะ

CMU Club

มาร่วมกันสร้าง community ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ใน CMU ของเราเตรียมพร้อมยอมรับและเรียนรู้ Blockchain , Cryptocurrency, NFT เพื่อให้เรากล้าที่จะก้าวสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ทุกด้านของเทคโนโลยีในยุคของเรา
กิจกรรมที่ผ่านมา