ดิต - ศุภดิตถ์ ธรรมรัตน์

มหาวิทยาลัยทักษิณ
"ยุคนี้ใคร ๆ ก็พูดถึงเรื่องดิจิทัล การใช้ชีวิต การทำงาน การทำธุรกิจ การทำมาค้าขาย ก้าวสู่ดิจิทัลกันหมดแล้ว ผมเชื่อว่าในอนาคตผมสามารถขับเคลื่อนโลกคริปโทฯ ในมหาลัยให้โดดเด่นได้ โดยการให้ความรู้ แนะแนว ส่งเสริม ศึกษา ติดตามข่าวสาร และสร้างสายสัมพันธ์ต่อไปยังมหาวิทยาลัยใกล้เคียง จนไปสู่ชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดของผมและจังหวัด ใกล้เคียง"
"ยุคนี้ใคร ๆ ก็พูดถึงเรื่องดิจิทัล การใช้ชีวิต การทำงาน การทำธุรกิจ การทำมาค้าขาย ก้าวสู่ดิจิทัลกันหมดแล้ว ผมเชื่อว่าในอนาคตผมสามารถขับเคลื่อนโลกคริปโทฯ ในมหาลัยให้โดดเด่นได้ โดยการให้ความรู้ แนะแนว ส่งเสริม ศึกษา ติดตามข่าวสาร และสร้างสายสัมพันธ์ต่อไปยังมหาวิทยาลัยใกล้เคียง จนไปสู่ชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดของผมและจังหวัด ใกล้เคียง"

TSU Club

แหล่งรวมข่าวสารสำหรับบุคคลที่สนใจเกี่ยวกับBlockchainและCryptoร่วมสร้างCommunityของคนรุ่นใหม่กันค้าบบ
กิจกรรมที่ผ่านมา