ดีดี - สุวิจักขณ์ ชูศรีวาสน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผมเชื่อมั่นว่าการจะได้ร่วมงานกับทาง Bitkub ครั้งนี้มันจะเป็นก้าวที่สำคัญและเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ในวงการการเงินในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างแน่นอน เราจะร่วมกันสร้าง Community ของเหล่าคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจการลงทุน และการพัฒนาในอีกหลายมิติร่วมกัน หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราจะมีโอกาสได้ร่วมงานกัน ขอบคุณครับ
ผมเชื่อมั่นว่าการจะได้ร่วมงานกับทาง Bitkub ครั้งนี้มันจะเป็นก้าวที่สำคัญและเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ในวงการการเงินในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างแน่นอน เราจะร่วมกันสร้าง Community ของเหล่าคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจการลงทุน และการพัฒนาในอีกหลายมิติร่วมกัน หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราจะมีโอกาสได้ร่วมงานกัน ขอบคุณครับ

Bitkub ICON KKU Club

Community สำหรับคนที่สนใจลงทุนในตลาดคริปโทฯ แหล่งเรียนรู้ด้าน blockchain,NFT
กิจกรรมที่ผ่านมา