เบียร์ - ธนวินท์ ธีระแสงจันทร์

มหาวิทยาลัยมหิดล
อนาคตของประเทศไทยนั้นขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ และความเชื่อของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ผมเชื่อว่า Bitcoin และ Blockchain จะทำให้พวกเรามีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ เพราะฉะนั้น ผมจึงตั้งใจอย่างมากที่จะขับเคลื่อน community แบ่งปันความรู้ โดยเริ่มจากกลุ่มคนเล็กๆในมหาลัย และสร้างความเปลี่ยนแปลง เพื่ออนาคตของประเทศไทยและเพื่อโลกของเรา
อนาคตของประเทศไทยนั้นขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ และความเชื่อของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ผมเชื่อว่า Bitcoin และ Blockchain จะทำให้พวกเรามีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ เพราะฉะนั้น ผมจึงตั้งใจอย่างมากที่จะขับเคลื่อน community แบ่งปันความรู้ โดยเริ่มจากกลุ่มคนเล็กๆในมหาลัย และสร้างความเปลี่ยนแปลง เพื่ออนาคตของประเทศไทยและเพื่อโลกของเรา

MU Club

Community ที่พูดคุยกันเรื่อง Blockchain, Bitcoin and Crypto, NFTs และสินทรัพย์ดิจิตอลอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล
กิจกรรมที่ผ่านมา