บูม - วรวีร์ เรืองพุทธินนท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บูมอยากใช้โอกาสในการเป็น Bitkub ICON เพื่อส่งต่อข้อมูลด้านคริปโทฯ และเติบโตไปพร้อม ๆ กันกับทุกคนที่กำลังเริ่มเข้าสู่โลกคริปโทฯ บูมอยากสนับสนุนคนไทยให้มีโอกาสได้เข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มที่ โดยปราศจากความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับเรื่องการเงิน ด้วยคำพูดที่เป็นกันเอง และความเข้าอกเข้าใจจากประสบการณ์ส่วนตัวที่บูมเคยผ่านมา บูมจึงเชื่อว่าบูมสามารถเป็นตัวแทนที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกการเงินของประเทศไทยได้
บูมอยากใช้โอกาสในการเป็น Bitkub ICON เพื่อส่งต่อข้อมูลด้านคริปโทฯ และเติบโตไปพร้อม ๆ กันกับทุกคนที่กำลังเริ่มเข้าสู่โลกคริปโทฯ บูมอยากสนับสนุนคนไทยให้มีโอกาสได้เข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มที่ โดยปราศจากความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับเรื่องการเงิน ด้วยคำพูดที่เป็นกันเอง และความเข้าอกเข้าใจจากประสบการณ์ส่วนตัวที่บูมเคยผ่านมา บูมจึงเชื่อว่าบูมสามารถเป็นตัวแทนที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกการเงินของประเทศไทยได้

CU Club

A community that gathers both news and activities for those who are passionate about technology such as Blockchain or Cryptocurrency.
กิจกรรมที่ผ่านมา