กู๊ด - มงคลพัฒน์ มณีไพโรจน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผมเป็นหนึ่งในสมาชิกและผู้ร่วมก่อตั้งชมรม Chula Blockchain Society ผมสามารถกระจายความรู้และความสำคัญออกไปให้คนไทยได้มีโอกาสรู้จักและเข้าใจโลกของการเงินในอนาคตได้อย่างดี ผมจึงเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ผมจะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงโลกอนาคตทางการเงินของประเทศไทยเราได้อย่างแน่นอนครับ
ผมเป็นหนึ่งในสมาชิกและผู้ร่วมก่อตั้งชมรม Chula Blockchain Society ผมสามารถกระจายความรู้และความสำคัญออกไปให้คนไทยได้มีโอกาสรู้จักและเข้าใจโลกของการเงินในอนาคตได้อย่างดี ผมจึงเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ผมจะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงโลกอนาคตทางการเงินของประเทศไทยเราได้อย่างแน่นอนครับ

CU Club

A community that gathers both news and activities for those who are passionate about technology such as Blockchain or Cryptocurrency.
กิจกรรมที่ผ่านมา