บอน - พันธบัตร คำหอม

มหาวิทยาลัยมหิดล
ผมสามารถนำความรู้ที่ผมได้ศึกษามา เผยเเพร่ให้กับเพื่อน ๆ รุ่นพี่รุ่นน้องที่มีความสนใจในเรื่อง Cryptocurrency พร้อมทั้งให้คำเเนะนำที่มีประสิทธิภาพกับเพื่อน ๆ หรือเด็กรุ่นใหม่ ที่ต้องการเริ่มลงทุนใน Cryptocurrency มากขึ้นด้วยครับ
ผมสามารถนำความรู้ที่ผมได้ศึกษามา เผยเเพร่ให้กับเพื่อน ๆ รุ่นพี่รุ่นน้องที่มีความสนใจในเรื่อง Cryptocurrency พร้อมทั้งให้คำเเนะนำที่มีประสิทธิภาพกับเพื่อน ๆ หรือเด็กรุ่นใหม่ ที่ต้องการเริ่มลงทุนใน Cryptocurrency มากขึ้นด้วยครับ

MU Club

Community ที่พูดคุยกันเรื่อง Blockchain, Bitcoin and Crypto, NFTs และสินทรัพย์ดิจิตอลอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล
กิจกรรมที่ผ่านมา