เซ่อร์ - ธีรเมธ ลู่วิจิตรบรรจง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Cryptocurrency คือตัวแปรสำคัญสำหรับ Charity ในการสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยผมมุ่งมั่นที่จะสร้างให้เกิดการบริจาคอย่างไร้พรหมแดน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า อุดมการณ์ “Cryptocurrency for Charity and Humanity” จะเป็นจริงได้ผ่านการผลักดันและสนับสนุนโดย Bitkub ในฐานะ Bitkub ICON เพื่อเด็ก ๆ เพื่อประชาชน เพื่อประเทศ และอนาคตของเรา
Cryptocurrency คือตัวแปรสำคัญสำหรับ Charity ในการสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยผมมุ่งมั่นที่จะสร้างให้เกิดการบริจาคอย่างไร้พรหมแดน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า อุดมการณ์ “Cryptocurrency for Charity and Humanity” จะเป็นจริงได้ผ่านการผลักดันและสนับสนุนโดย Bitkub ในฐานะ Bitkub ICON เพื่อเด็ก ๆ เพื่อประชาชน เพื่อประเทศ และอนาคตของเรา

SWU Club

Cryptocurrency for Charity and Humanity"" / Bitkub ICON SWU Club จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความรู้และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีบล็อกเชน สินทรัพย์ดิจิทัล และคริปโทเคอร์เรนซี อันเป็นประโยชน์ต่อ นิสิต นักศึกษา ประชาชน ชุมชน และสังคม และไม่มีการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการเชื้อเชิญหรือเชิญชวนเพื่อการลงทุน ผู้จัดทำเพจนี้เป็นหนึ่งใน Bitkub ICON และเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับทีมงานคนอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเดียวกัน
กิจกรรมที่ผ่านมา