ฟ้า - จุฬามณี บุญตามชู

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฟ้าจะเป็นหนึ่งในส่วนเล็ก ๆ ที่ให้ความรู้กับคนทั่วไปที่สนใจ รวมไปถึงคนรอบตัว ให้ทราบข้อดีข้อเสียของระบบสกุลเงินดิจิทัลและ Cryptocurrency รวมไปถึงเทคโนโลยี Blockchain อย่างทะลุปรุโปร่ง เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของเราในทุกด้าน รวมไปถึงการทำธุรกรรมการเงินด้วย ซึ่งเมื่อคนมีความรู้และเข้าใจดีแล้ว การเข้าสู่ตลาด Cryptocurrency ย่อมไม่ใช่เรื่องยากและน่ากลัวอีกต่อไป และอาจเป็นจุดเปลี่ยนให้อนาคตทางการเงินของไทยปรับตัวเข้าสู่รูปแบบดิจิทัล ใช้เหรียญต่าง ๆ แลกสินค้าและบริการรวมถึงมีความปลอดภัยมากกว่าระบบปัจจุบันได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ
ฟ้าจะเป็นหนึ่งในส่วนเล็ก ๆ ที่ให้ความรู้กับคนทั่วไปที่สนใจ รวมไปถึงคนรอบตัว ให้ทราบข้อดีข้อเสียของระบบสกุลเงินดิจิทัลและ Cryptocurrency รวมไปถึงเทคโนโลยี Blockchain อย่างทะลุปรุโปร่ง เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของเราในทุกด้าน รวมไปถึงการทำธุรกรรมการเงินด้วย ซึ่งเมื่อคนมีความรู้และเข้าใจดีแล้ว การเข้าสู่ตลาด Cryptocurrency ย่อมไม่ใช่เรื่องยากและน่ากลัวอีกต่อไป และอาจเป็นจุดเปลี่ยนให้อนาคตทางการเงินของไทยปรับตัวเข้าสู่รูปแบบดิจิทัล ใช้เหรียญต่าง ๆ แลกสินค้าและบริการรวมถึงมีความปลอดภัยมากกว่าระบบปัจจุบันได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ

PSU Club

Be the ICON in your Community I’m the ICON and you’re the Community มาร่วมสร้าง Community ของคนรุ่นใหม่ในประเทศ ม.อ.ที่สนใจในโลก Blockchain และ Crypto กันนะคะ :)
กิจกรรมที่ผ่านมา