ดุล - เกียรติศักดิ์ สิงห์งาม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Blockchain นอกจากจะเป็นเทคโนโลยีที่สร้างความเท่าเทียมและโปร่งใสแล้ว ยังเป็น โอกาสสำหรับคนทุกเพศทุกวัย ในการรังสรรค์ นวัตกรรมยุคดิจิทัลและสร้างรายได้ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใน Cryptocurrency การสร้างผลงานศิลปะในรูปแบบ NFTs และการมีพื้นที่ แสดงผลงานต่าง ๆ บนโลก Metaverse ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ทำให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ อาชีพใหม่ ๆ ในการพัฒนา Future Society ได้ครับ
Blockchain นอกจากจะเป็นเทคโนโลยีที่สร้างความเท่าเทียมและโปร่งใสแล้ว ยังเป็น โอกาสสำหรับคนทุกเพศทุกวัย ในการรังสรรค์ นวัตกรรมยุคดิจิทัลและสร้างรายได้ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใน Cryptocurrency การสร้างผลงานศิลปะในรูปแบบ NFTs และการมีพื้นที่ แสดงผลงานต่าง ๆ บนโลก Metaverse ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ทำให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ อาชีพใหม่ ๆ ในการพัฒนา Future Society ได้ครับ

SPU Club

มาร่วมเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ เทคโนโลยี, Blockchain, Crypto ไปพร้อม ๆ กับเราได้ที่เพจนี้เลยนะครับบ
กิจกรรมที่ผ่านมา