เนม - กัญจน์ทัพย์ ศรีวิลัย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผมจะเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข่าวสารกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้คนทันข่าวและสนใจในคริปโทฯ พร้อมแบ่งปันความรู้ให้กับผู้คน ทำให้ผู้คนมีทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปต่อคริปโทฯ
ผมจะเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข่าวสารกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้คนทันข่าวและสนใจในคริปโทฯ พร้อมแบ่งปันความรู้ให้กับผู้คน ทำให้ผู้คนมีทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปต่อคริปโทฯ

MFU Clubs

ข่าวสารที่รวดเร็ว ความรู้คริปโทที่หลากหลาย และโอกาสที่มากมาย ก้าวไปพร้อมกันกับเรา
กิจกรรมที่ผ่านมา